Stukken      
 
Een prijzenswaardig initiatief!
Sinds jaar en dag prijkt op de begroting, ergens onder de kop Welzijn, een bedrag van F5000,- onder de vermelding cultuurprijs. Nimmer werd het bedrag gebruikt. Al een aantal keren vroeg de PvdA om het daadwerkelijk instellen van zo’n prijs. Nu is het moment gekomen om een concreet voorstel aan het college van B&W voor te leggen.


Dat ergens een cultuurprijs uitgereikt wordt geeft aan dat daar sprake is van nogal wat cultuur, zodanig zelfs dat te kiezen valt naar wie dit keer de prijs gaat. In Veenendaal kennen we die situatie niet: er is hier wel degelijk wat te genieten en er zijn ook nogal wat mensen bezig met kunst en cultuur, zowel professioneel als bij wijze van liefhebberij, maar het is eerder een situatie in opbouw te noemen.
Dat wil niet zeggen dat hier geen plek is voor een cultuurprijs – het is juist interessant om een poging te wagen – maar dan in een vorm die inspeelt op de Veense situatie, er zelfs een bijdrage aan levert: we zoeken dus naar een vorm die beloont en uitdaagt.
We stellen het volgende voor: schrijf elk jaar een prijsvraag uit.
Iedereen mag meedoen; burgers, instellingen, scholen, noem maar op.
Men dient een plan in op het terrein van kunst/cultuur, het mag maximaal F5000,- kosten.
Een ter zake kundige jury beoordeelt de plannen en het beste plan wordt beloond met maximaal F5000,-, waarmee het plan gerealiseerd wordt.
Wat levert dit op? De muziekschool wil misschien wel een bijzondere workshop houden, of een toneelvereniging kan er een speciale voorstelling van maken. Misschien willen winkeliers in De Corridor vitrines voor beeldende kunst neerzetten. Wellicht wil een aantal scholen een project rond een beroemde schrijver organiseren, of jongerencentrum Escape richt er een graffiti-muur van op. Wie weet dienen kinderen een plan in voor ‘muziek-op-straat’-plekken.
Jaar na jaar investeer je zo in cultuur in Veenendaal, naar de smaak van burgers (en er komen natuurlijk nog veel betere ideeen!).

Wat is er nodig, behalve het jaarlijkse bedrag van F5000,-, al jaren begroot maar nog nooit uitgegeven? Het instellen van een jury en wat publiciteit – doen.

September 1999 Susanne van Els, PvdA Veenendaal

02.07.08 Cultuurprijs wordt in ere hersteld
VEENENDAAL - De zeven jaar geleden ingestelde cultuurprijs van de gemeente Veenendaal wordt in ere hersteld. Hij is in al die jaren maar eenmaal uitgereikt, aan de bedenker van een website. Verder leidde de prijs een slapend bestaan. Wethouder Jaap Pilon ontdekte dat er met het indertijd veelbezongen initiatief van het toenmalige PvdA-raadslid Susanne van Els (professioneel musicus) niets meer was gedaan. Terwijl het bedrag dat bij de prijs hoort (toen f5.000,-, nu €2.500,-) nog steeds op de begroting staat. De cultuurprijs gaat nu in de herkansing.Gemeente Veenendaal stelt Susanne van Els Cultuurprijs in

VEENENDAAL - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Cultuurprijs van Veenendaal nieuw leven in te blazen. Deze gemeentelijke onderscheiding krijgt de naam Susanne van Els Cultuurprijs.

De Veenendaalse Susanne van Els is een toonaangevende altvioliste van internationale allure. In 2002 werd de cultuurprijs ingesteld op haar initiatief. Van Els was indertijd raadslid voor de PvdA.
Helaas is de prijs daarna weer in de vergetelheid geraakt. Tijdens het Cultuurdebat dat op 17 september werd gehouden, werd het idee geopperd de cultuurprijs weer uit te gaan reiken.
Susanne van Els wordt niet alleen naamgever van de Cultuurprijs, maar ook de voorzitter van de jury die de prijswinnaar kiest. De gemeente Veenendaal trekt jaarlijks 2.500 euro uit voor de prijs.
De Susanne van Els Cultuurprijs wordt in 2009 voor het eerst uitgereikt.
  The Strad

Volkskrant

To You - Elsevier

interview in Luister bij afscheid

Milhaud en To You

recensie To You

NRC

afscheidsconcert

Trouw november 2009

recensie Milhaud

recensie Milhaud

bijna laatste concert met Schoenberg Ensemble

recensie laatste concert Susanne van Els als altiste Schoenberg Ensemble

cultuurcoordinator Veenendaal

recensies Lux Aeterna

enquete

lezing muziek en spiritualiteit

meme

gemeenteraad Veenendaal

Susanne van Els speelt Hindemith onvergetelijk

Rapport aan Burgemeester en Wethouders van Nijmegen van de adviescommissie voor de Karel de Groteprijs inzake het toekennen van de Alcuinusprijs prijs aan Susanne van Els

Levertranen (roman), Bert van Heste

De Mozart-Saal in Wenen, de nieuwe Philharmonie in Berlijn...

Masterclass, door Elisabeth Schwarzkopf, in de Kleine Zaal van het ConcertGebouw.

Dagboek van een politica, Marjet van Zuijlen

Een zondagmiddag met J.J. Voskuil

Susanne van Els - Componeren is een vak

 
 
« Ga terug