Educatie      
 
Music in the Making
Westerse gecomponeerde muziek
In deze intensieve cursuskomt de vraag Wat is muziek? op verschillende manieren aan de orde. De focus is gericht op componisten (Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Schönberg, Stravinsky, Cage, Boulez) en componeren. Studenten beluisteren zelf thuis veel muziek van de grote ‘toonaangevende’ componisten uit de canon van de klassieke muziek, van een speciaal voor deze cursus samengestelde cd-set.


Daarnaast lezen ze teksten over en vaak ook van de hand van de componisten. In de colleges wordt aandacht besteed aan de muziekhistorische omgeving waarin de componisten werkten en aan hun betekenis voor de ontwikkelingen in de westerse gecomponeerde muziek. We bekijken partituren, analyseren stukken op het gehoor en we luisteren samen naar de mooiste muziek, naar de geluiden om ons heen en naar stilte. Daarnaast wordt er ook muziek gemaakt: door te zingen, door op het podium te staan en door zelf te componeren leren studenten niet alleen structuren in muziek te herkennen, maar ook om ze aan te brengen. Naast de hoofddocente komen hedendaagse componisten en topmusici aan het woord.

Van studenten wordt geen speciale voorkennis gevraagd. Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen. Wel wordt van je verwacht dat je belangstelling hebt voor muziek en bereid bent om open en actief mee te doen: in discussies, de schrijfopdrachten en het maken van muziek.

Hoofddocente
Susanne van Els is één van Nederlands toonaangevende musici: ze is altvioliste van het Schönberg Ensemble en van NAP. Ze studeerde cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze heeft een solo-carrière en ze geeft masterclasses. Belangrijke componisten schreven speciaal voor haar gecomponeerde stukken. Susanne van Els heeft een cd-serie: Waterworks/Zinc Garden, Christmas, Sonata en, nog te verschijnen, Concerto.

Tijd en locatie:
- De colleges vinden plaats op de donderdagavonden van 13 september tot en met 22 november 2007 - met uitzondering van 25 oktober - van 18.00 uur precies tot uiterlijk 21.00 uur in de Senaatszaal van het Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2. In de pauze wordt studenten een eenvoudige maaltijd aangeboden.
- Op 4 oktober, 18 oktober en 8 november wordt er samen gezongen uit een bundel geselecteerde koormuziek. Dit gebeurt o.l.v. de docente, voorafgaand aan het college van die avond, van 16.45 tot 17.45 uur.

Excursies
- Op zaterdag 3 november bezoeken we de Matinee op de Vrije Zaterdag in het Concertgebouw te Amsterdam. Susanne van Els is dan soliste in het altviool-dubbelconcert MEME (met Nobuko Imai en de Radio Kamer Philharmonie o.l.v. Otto Tausk) van Willem Jeths. Deze componist zal ook als gastdocent in de cursus optreden.
- Op woensdag 14 november gaan we naar Musis Sacrum te Arnhem voor een concert van het Schönberg Ensemble o.l.v. Reinbert de Leeuw.
- Op vrijdag 16 november gaan we naar het Philips Muziek Centrum te Eindhoven voor een lezing door musicoloog Robbert Dijkgraaf en aansluitend een uitvoering van Arnold Schönbergs KammerSymphonie.

Toetsopdracht
Er is een afsluitend schriftelijk over muziekgeschiedenis en analytisch luisteren, en studenten moeten tijdens de cursus wekelijks opdrachten inleveren die samen de toetsopdracht vormen. Daarnaast wordt zeer nadrukkelijk actieve deelname verwacht.
  strijkers masterclass recensie

nawoord Music in the Making

studenten over Music in the Making

recensie Tempest

University College Utrecht / Radboud Universiteit Nijmegen

Honours Program - Music in the Making

Over de Strijkers Masterclass 2007

Adam Ossin over de cursus Music in the Making

Mark Barton over de cursus Music in the Making

the Final Concert of Music in the Making. Everybody has a song

Jetske Tinnevelt

 
 
« Ga terug