Stichting Altviool Testore      
 
Aan de vrienden, donateurs, sponsors en comite-leden van Stichting Altviool Testore

Met geweldig groot plezier en dankbaarheid laten we u weten dat het belangrijkste doel van de Stichting Altviool Testore is bereikt: Susanne van Els kan zolang als zij dat wil op de Testore blijven spelen! Hij is overgegaan in partickuliere handen en er is een gegarandeerde bruikleen overeenkomst. Voor de Stichting en voor Susanne is dit een meer dan uitstekend resultaat.

Dit resultaat danken we mede aan uw aller bijdragen. Dank zij uw steun en uw financiele bijdragen heeft de Stichting sinds januari 2005 veel acties gevoerd voor het behoud van de Altviool Testore. We hebben onder andere een website geopend, grote hoeveelheden brieven verstuurd, drukwerk verspreid, sponsorpakketten aangeboden, contacten gelegd en bijzondere concerten georganiseerd. Heel bijzonder vonden vele van u de concertante voorstelling van Susanne van Els en prof. W.A. Wagenaar (toverlantaarns) in het Huygens theater in Zeist in november 2005 en ook het concert met Heleen Hulst (viool) en Caroline Cartens (sopraan) in Odeon in februari 2006. We konden veel bezoekers begroeten tijdens deze kunieke voorstellingen. Velen van u Hebben we hiernaast nog blij gemaakt met cd's, dvd's of sieraden, waarover we enthousiaste reacties hebben ontvangen.

Met de activiteiten van de Stichting is ook het contact tot stand gekomen met de nieuwe eigenaar, wiens naam we niet noemen, om redenen die u zult begrijpen. De Stichting heeft weliswaar niet zelf de Altviool Testore kunnen verwerven, maar heeft wel extra tijd gecreeerde in een urgente situatie. De nu gevonden oplossing is dan ook zeer bevredigend.

In haar vergadering van 3 juli 2006 heeft het bestuur van de Stichting Altviool Testore unaniem besloten de Stichting te ontbinden en het kleine positieve soldo te bestemmen voor een afscheidsvoorstelling voor altviool en toverlantaarns in het Huygens theater in Zeist met de welwillende medewerking van de familie Wagenaar. Wij willen eenieder die de Stichting op enige wijze heeft gesteund bedanken met een unieke voorstelling. De uitnodiging vindt u bijgaand.

Met ingang van 3 juli 2006 worden de nog lopende donaties aan de Stichting Altviool stopgezet. De boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting zullen nog gedurende zeven jaren berusten bij de secretaris B. Hopman, op het huidige adres van de Stichting.

Wij vertrouwen er op dat deze handelwijze uw goedkeuring kan wegdragen en wij willen u nogmaals dankzeggen.

met de hoogste achting,

Stichting Altviool Testore
Winnie Sorgdrager,
voorzitter
  Meer over Stichting Altviool Testore

Klik hier voor een interview met Susanne van Els

 
 
« Ga terug